Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Overtive

Diverse Stempel an einer Halterung

Beglaubigung, © Photothek.de

Članek

Veleposlaništvo ob odprtju bančnega računa ipd. ne preverja identitete osebe. 

V skladu z določili Zakona o preprečevanju pranja denarja veleposlaništvo ni pristojno za preverjanje identitete osebe v primeru odprtja bančnega računa, dodelitve posojila, vloge za izdajo kreditne kartice, pooblastila za bančni račun in v podobnih primerih. Drugačen dogovor med nemškimi bankami/kreditnimi institucijami in nemškim zunanjim ministrstvom ter njegovimi predstavništvi v tujini ne obstaja. Tudi overjanje podpisov s strani veleposlaništva v teh primerih ni mogoče. – Prosimo, da se glede nadaljnjih postopkov obrnete na banko, ki vam je posredovala dokumentacijo. 

Za preverjanje identitete obstajajo v tujini načeloma naslednje možnosti: 

  • če so na voljo: podružnice banke v tujini; nekatere banke poleg tega ponujajo tudi možnost video identifikacije;
  • v državah članicah EU lahko identifikacijo opravijo odvetniki, notarji in druge banke;
  • gospodarske zbornice v tujini, če obstaja pogodbeni dogovor z bankami. 

Posebna ureditev obstaja v postopkih odprtja računa z omejeno pravico razpolaganja (Sperrkonto) v okviru oddaje vloge za pridobitev vizuma zaradi izobraževanja ali zaradi iskanja zaposlitve kakor tudi v postopkih sklenitve študentskih posojil nemške Kreditne banke za obnovo (Kreditanstalt für Wiederaufbau, KfW). V teh primerih lahko overitve opravlja veleposlaništvo. Vendar pa na bančnih obrazcih tudi v teh izjemnih primerih ne sme biti zaznamkov o opravljeni overitvi veleposlaništva. Veleposlaništvo ne more oceniti, ali bodo banki zadoščali zaznamki o opravljeni overitvi ali potrdila veleposlaništva.

na začetek strani