Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Prevajalec, tolmač

Adressbuch

Ein Adressbuch am Mittwoch (23.01.2008) auf der Messe Paperworld in Frankfurt am Main. Foto: Frank May +++(c) dpa - Report+++, © picure-alliance/ dpa

Članek

Potrebujete prevod? – Tukaj najdete naslove.

Izdelava in potrjevanje pravilnosti prevodov nista nalogi veleposlaništva. 

Združenje stalnih sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev Slovenije (SCIT) je na svoji spletni strani objavilo imenik sodnih tolmačev in pravnih prevajalcev oz. prevajalskih agencij, ki izdelajo nemško-slovenske prevode. 

Prevodi so storitve izvedencev in ne javne listine. Tako imenovani postopek potrditve oz. overitve z žigom Apostille se pri prevodih ne uporablja. Vendar pa za v Nemčiji izdelane prevode obstaja možnost, da pristojni predsednik sodišča prevajalca potrdi kot priznanega izvedenca in overi njegov podpis. Ta uradni zaznamek je javna listina, za katero se nato lahko izda Apostille. 

O tem, ali se lahko v Nemčiji izdelan prevod uporabi v Sloveniji oz. v Sloveniji izdelan prevod uporabi v Nemčiji, odloča po lastni presoji organ, ki zadevo obravnava. Pri tem morajo biti upoštevani predpisi o prostem pretoku storitev iz 56. člena in naslednjih Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) ter 2. odstavka 16. člena Direktive 2006/123/ES Evropskega parlamenta in Sveta o storitvah na notranjem trgu.

na začetek strani