Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Potrdilo o nekaznovanosti

Jemand zeigt mit dem Finger auf ein erweitertes Führungszeugnis

Führungszeugnis, © Stephan Jansen/dpa

Članek

Potrdilo o nekaznovanosti, pogovorno tudi “policijsko potrdilo o nekaznovanosti”, je na posebnem zelenem papirju natisnjen dokument, iz katerega je razvidno, ali je bila oseba že predkaznovana. Za izdajo potrdila o nekaznovanosti lahko zaprosi vsaka oseba, ki je dopolnila 14 let. 

Za izdajo potrdila o nekaznovanosti je pristojen Zvezni urad  za pravosodje (Bundesamt für Justiz, BfJ). Zvezni urad za pravosodje na svoji spletni strani nudi izčrpne informacije o tem, kako postopati, če želite iz tujine zaprositi za izdajo potrdila o nekaznovanosti z namenom uporabe v tujini

Vaši osebni podatki in vaš podpis na vlogi morajo biti uradno potrjeni. Vaše osebne podatke in podpis lahko potrdi tudi veleposlaništvo. V ta namen se morate osebno zglasiti na veleposlaništvu in s seboj prinesti izpolnjen obrazec vloge ter vaš veljavni potni list ali veljavno osebno izkaznico. Pristojbina za potrditev osebnih podatkov in podpisa znaša 20,- EUR.


na začetek strani