Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Narodnost

Staatsangehörigkeitsausweis

Staatsangehörigkeitsausweis, © Ute Grabowsky / photothek.net

Članek

Naturalizacija oseb, katerih starši so izgubili nemško državljanstvo z odvzemom državljanstva.

Z odločbo Zveznega ustavnega sodišča z dne 20.05.2020 - 2 BvR 2628/18 - se je razširil krog upravičencev iz prvega odstavka 116. člena Ustave Zvezne republike Nemčije. 

Kot potomci v smislu nacionalnega prava se odslej štejejo tudi:

  • pred 01.04.1953 rojeni zakonski otroci nemških mater, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto, in tujih očetov,
  • pred 01.07.1993 rojeni nezakonski otroci nemških očetov, ki jim je bilo državljanstvo odvzeto, in tujih mater. 

Upoštevanje obstoječih možnosti za naturalizacijo v skladu s 14. členom zakona o državljanstvu v povezavi z odredbo zveznega ministrstva za notranje zadeve, gradnjo in domovino z dne 28.03.2012 in 30.08.2019 s tem ni več potrebno. 

Zadevne osebe, katerih prošnja za naturalizacijo je bila v skladu s 1. stavkom 2. odstavka 116. člena Ustave Zvezne republike Nemčije na podlagi doslej veljavne sodne prakse v preteklosti zavrnjena, se lahko kadar koli obrnejo na diplomatsko-konzularno predstavništvo.

na začetek strani