Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Pokojnina, izplačilo odškodnine

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

01.12.2017 - Članek

Potrdila o živetju v pokojninskih zadevah 

Nemški nosilci pokojninskega zavarovanja od prejemnikov pokojnin s prebivališčem v tujini praviloma zahtevajo, da ti enkrat letno predložijo potrdilo o živetju. Nosilci pokojninskega zavarovanja posredujejo obrazec potrdila običajno skupaj z obvestilom o uskladitvi pokojnine. 

Za pridobitev potrdila se mora prejemnica/prejemnik pokojnine vedno osebno zglasiti na pristojnem uradu in ob obisku predložiti svoj veljavni potni list ali osebno izkaznico. 

Potrdilo je mogoče pridobiti pri katerem koli slovenskem uradu oz. organu, ki ima uradni žig, kot so na primer mestne- ali občinske uprave, policija, notarji ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, pa tudi na veleposlaništvu. 

Če želite izdajo potrdila s strani veleposlaništva, je potrebna predhodna rezervacija termina preko terminskega sistema veleposlaništva.

Izdaja potrdil o živetju je v primeru pokojnine iz nemškega obveznega pokojninskega zavarovanja,v primeru plačila odškodnine ter v primeru pokojnine iz obveznega pokojninskega zavarovanja države članice EU ali EGR brezplačna.

Za pridobitev potrdil o živetju v primeru poklicne ali zasebne oz. dodatne pokojnine se plača pristojbina (34,07 EUR). 

Izplačilo odškodnin za nacistične krivice 

Za izplačilo odškodnin nežidovskim žrtvam nacističnega preganjanja v Vzhodni Evropi velja naslednje: 

Žrtve nacističnega preganjanja, ki nimajo nemškega državljanstva, lahko prejmejo enkratno izplačilo v višini 2.556,- evrov, če doslej niso prejele še nobene odškodnine iz nemških virov (npr. splošni sporazumi, fundacije, pobuda Hirsch-Initiative) in izpolnjujejo oba naslednja pogoja: 

  1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje direktive za nežidovske žrtve v skladu s 4. členom Direktive nemške zvezne vlade o dodelitvi sredstev žrtvam nežidovskega porekla za še posebej hude krivice, prizadejane posameznikom, v okviru izplačila odškodnin z dne 26. avgusta 1981 v različici z dne 7. marca 1988 (WDF, Wiedergutmachungsdispositionsfonds)

    in
  2. sam mora biti žrtev nacističnega preganjanja v smislu 1. člena Zveznega zakona o odškodninah (BEG, Bundesentschädigungsgesetz). To pomeni, da je moral biti zaradi političnega nasprotovanja nacističnemu režimu ali zaradi svoje rasne ali verske pripadnosti ali svojega prepričanja preganjan kot žrtev nacističnega nasilja in je zato osebno utrpel hude zdravstvene posledice. 

Zahtevke za izplačilo odškodnino se lahko vloži na zveznem ministrstvu za finance (BMF). Naslov se glasi: 

Bundesministerium der Finanzen
Referat V B 3
Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte
Am Propsthof 78a
53121 Bonn

Obvestilo o izrednem koronskem izplačilu za žrtve nacističnega preganjanja nejudovskega porekla 

Ste kot žrtev nacističnega preganjanja nejudovskega porekla v preteklosti prejeli enkratno izplačilo iz odškodninskega sklada za popravo še posebej hudih krivic, prizadejanih posameznikom (WDF, Widergutmachungsdispositionsfonds)? Ali pa bi želeli takšno osebo obvestiti o njenih pravicah? Potem prosimo, da berete naprej! 

Nova direktiva predvideva za žrtve nacističnega preganjanja, ki so že prejele enkratni znesek iz odškodninskega sklada WDF, izredno koronsko izplačilo v višini vsakokrat 1.200 EUR za leti 2021 in 2022. Zahtevek za izredno koronsko izplačilo je mogoče vložiti neposredno (z drugimi besedami brez vključitve veleposlaništva) v obliki neformalnega dopisa pri Zveznem ministrstvu za finance (BMF, Bundesministerium der Finanzen) v Nemčiji. 

Podrobne informacije v zvezi z vložitvijo zahtevka kakor tudi glede upravičenosti do izplačila so v nemškem jeziku na voljo na spletni strani zveznega ministrstva za finance. Nekateri dokumenti so na voljo tudi v drugih jezikovnih različicah: 

V primeru nadaljnjih vprašanj v zvezi s to temo se lahko obrnete tudi na veleposlaništvo.

na začetek strani