Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Pokojnina, izplačilo odškodnine

Foto eines älteren Ehepaares beim Spaziergang

Älteres Ehepaar beim Spaziergang, © colourbox.com

01.12.2017 - Članek

Izplačilo odškodnin za nacistične krivice 

Za izplačilo odškodnin nežidovskim žrtvam nacističnega preganjanja v Vzhodni Evropi velja naslednje: 

Žrtve nacističnega preganjanja, ki nimajo nemškega državljanstva, lahko prejmejo enkratno izplačilo v višini 2.556,- evrov, če doslej niso prejele še nobene odškodnine iz nemških virov (npr. splošni sporazumi, fundacije, pobuda Hirsch-Initiative) in izpolnjujejo oba naslednja pogoja: 

  1. Vlagatelj mora izpolnjevati pogoje direktive za nežidovske žrtve v skladu s 4. členom Direktive nemške zvezne vlade o dodelitvi sredstev žrtvam nežidovskega porekla za še posebej hude krivice, prizadejane posameznikom, v okviru izplačila odškodnin z dne 26. avgusta 1981 v različici z dne 7. marca 1988 (WDF, Wiedergutmachungsdispositionsfonds)

    in
  2. sam mora biti žrtev nacističnega preganjanja v smislu 1. člena Zveznega zakona o odškodninah (BEG, Bundesentschädigungsgesetz). To pomeni, da je moral biti zaradi političnega nasprotovanja nacističnemu režimu ali zaradi svoje rasne ali verske pripadnosti ali svojega prepričanja preganjan kot žrtev nacističnega nasilja in je zato osebno utrpel hude zdravstvene posledice. 

Zahtevke za izplačilo odškodnino se lahko vloži na zveznem ministrstvu za finance (BMF). Naslov se glasi: 

Bundesministerium der Finanzen
Referat V B 3
Außergesetzliche Entschädigungsregelungen für NS-Verfolgte
Am Propsthof 78a
53121 Bonn


na začetek strani