Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Nacionalni vizumi

31.01.2019 - Članek

za (dolgoročna) bivanja (do in nad 90 dni).

Pässe mit verschiedenen Visa
Pässe mit verschiedenen Visa © Colourbox

Nacionalni vizum je vstopni vizum za dolgoročno bivanje z določenim namenom potovanja. Praviloma se ga izda za bivanje v trajanju do 90 dni. Po vstopu v državo je praviloma treba zaprositi za nemško dovoljenje za prebivanje.

Priprava vloge

S pripravo vloge morate začeti, takoj ko začnete načrtovati daljše bivanje v Nemčiji. Celoten postopek izdaje vizuma lahko traja več mesecev.

Priprava vloge poteka v naslednjih treh (3) korakih:


Pomemben napotek:
Prosimo, da oddelku za vizume ne posredujete nobene dokumentacije, če to ni bilo zahtevano – še posebej ne pred oddajo vloge. Te dokumentacije tukaj ne moremo hraniti in/ali je pravilno razvrstiti. Prosimo, da popolno dokumentacijo vedno prinesete s seboj neposredno na Termin.

Oddaja vloge 

Foto eines Formulars
Foto eines Formulars © picture-alliance/ ZB
Za oddajo vloge se morate na vaš termin pri nemškem veleposlaništvu zglasiti osebno (izjema je postopek za pridobitev vizuma „Vander Elst“). Veleposlaništvo sprejme vašo popolno dokumentacijo za vlogo ter zaračuna pristojbino, vam postavi vprašanja o načrtovanem potovanju ter skenira vašo fotografijo in eventuelno odvzame vaše prstne odtise. Veleposlaništvo vašega potnega lista ne zadrži, temveč vam ga po sprejemu vloge ponovno vrne.

Obravnava vloge

 

Bild das Hände, die auf einer Computertastatur schreiben, zeigt.
Kontakt per  Mail © colourbox.de
  Veleposlaništvo preveri, ali vaša vloga izpolnjuje pravne zahteve. Glede na namen potovanja lahko postopek obravnave vloge traja do tri mesece. Takoj ko je sprejeta odločitev glede vaše vloge, vas veleposlaništvo o tem obvesti. Prosimo za razumevanje, da veleposlaništvo na vprašanja glede stanja obravnave vloge v času same obravnave ne odgovarja. Kasneje velja: Veleposlaništvo odgovarja samo na vprašanja vlagatelja samega, njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe, ki ima ustrezno pisno pooblastilo.

Vrnitev potnega lista

VIS - Visa Information System
VIS - Visa Information System © EU Komission

Ko veleposlaništvo odloči o vaši vlogi, prejmete pisno obvestilo o nadaljnjem postopku. Da bi lahko v vaš potni list prilepili vizum, morate po prejemu obvestila vaš potni list oddati na oddelku za vizume. Pozor: Vizum je mogoče prilepiti samo v potni list, ki je bil predložen ob oddaji vloge za izdajo vizuma. Načeloma lahko vaš potni list prevzamete samo osebno. Če to ni mogoče, lahko za prevzem vašega potnega lista pisno pooblastite svojega predstavnika.V postopku za pridobitev vizuma „Vander Elst“ lahko potni list prevzame predstavnik podjetja, ki vas namerava napotiti na delo.

Srečno pot! Napotki za imetnike vizumov 

Če so vsi podatki na vizumski nalepki pravilni, ni več nobenih ovir za vaše potovanje. Prosimo, da podatke na nalepki preverite, takoj ko imate potni list spet v vaših rokah. O napakah nas takoj obvestite, da vam bomo lahko izdali nov vizum.

 Vaš vizum vsebuje vaše polno ime, številko vašega potnega lista ter vašo fotografijo. Navedeno je tudi število dni bivanja ter trajanje veljavnosti vizuma, torej čas, ki ga imate na voljo za pridobitev nemškega dovoljenja za prebivanje.

Zato se takoj po prihodu v Nemčijo ne pozabite prijaviti na pristojnem prijavnem uradu in se dogovoriti za termin obiska na uradu za tujce.

Imetnikom vizumov, izdanih v skladu z določili Vander Elst, se ni treba zglasiti na uradu za tujce, ker je vizum praviloma izdan za celotno obdobje napotitve na delo. V izjemnih primerih lahko pristojni nemški urad za tujce vizum podaljša, če se je časovni načrt izvedbe del na gradbišču zaradi nepredvidenih okoliščin spremenil in gre za isto podjemno pogodbo oz. isti gradbeni projekt.

V primeru bivanja, daljšega od 90 dni, je nujna prijava na pristojnem prijavnem uradu.

Z vstopnim vizumom lahko potujete znotraj schengenskega območja.

na začetek strani