Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Želim študirati v Nemčiji.

internationale Studierende sitzen in einer Vorlesung

internationale Studierende, © colourbox.de

Članek

Če študirate v Sloveniji in želite del študija opraviti v Nemčiji, ne potrebujete vizuma ali dovoljenja za prebivanje, če izpolnjujete naslednje pogoje (glej črko c 16. člena Zakona o prebivanju):

 1. Zaradi študija ne boste v Nemčiji bivali več kot 360 dni.
 2. Imate dovoljenje za prebivanje v Sloveniji, v katerem je izraz "študent" vpisan v slovenskem jeziku (glej 1. odstavek 17. člena Direktive (EU) 2016/801) in ki je veljavno tudi še v času vašega bivanja v Nemčiji.
 3. Kot študent morate sodelovati v programu mobilnosti (npr. v programu Evropske unije Erasmus+ ali v programu, ki je bil dogovorjen med slovensko in nemško univerzo).
 4. Univerza v Nemčiji, na kateri želite opraviti del študija, mora o tem v skladu s 1. odstavkom črke c 16. člena Zakona o prebivanju ustrezno obvestiti Zvezni urad za migracije in begunce (BAMF). Zvezni urad za migracije in begunce mora predvideno obvestilo prejeti najpozneje 30 dni pred začetkom vašega študija v Nemčiji.

Podrobne informacije najdete v letaku in v pogostih vprašanjih, ki jih je pripravil Zvezni urad za migracije in begunce.

Če zgoraj navedeni pogoji niso izpolnjeni, potrebujete vizum. V ta namen vam bomo sedaj pojasnili, katere dokumente morate predložiti, da bi lahko zaprosili za vizum. Pojasnili vam bomo tudi, kakšen je postopek oddaje vloge.


Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.


V vizumskem postopku morate med drugim dokazati, da vam je bilo ponujeno delovno mesto. To dokazilo mora biti predloženo v obliki izjave o zaposlitvi, ki jo poda vaš bodoči delodajalec. Obrazec, ki ga mora delodajalec v ta namen uporabiti, je na voljo tukaj. Prosimo, upoštevajte, da mora delodajalec obrazec izpolniti v celoti.

Za obravnavo vloge za izdajo vizuma je treba plačati pristojbino. Višina pristojbine je med drugim odvisna od trajanja predvidenega bivanja in državljanstva prosilca.

Pristojbina v primeru vizuma za dolgotrajno bivanje načeloma znaša 75,- EUR in v primeru vizuma za kratkotrajno bivanje 80,- EUR. Podrobne informacije – med drugim tudi o nižjih pristojbinah za določene skupine ljudi in za državljane določenih držav – najdete v informacijskem listu "Pristojbine za vizum".

Pristojbino je treba plačati v gotovini ob oddaji vloge; plačilo s kreditno kartico ni možno.

Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

 • Če želite bivati v Nemčiji dlje kot 90 dni (dolgotrajno bivanje), je ustrezni spletni obrazec na voljo tukaj.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete v dveh izvodih. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti oba natisnjena izvoda obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu (glejte spodaj pod "Prenosi"). Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

 • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
 • Dokumentaciji v tujem jeziku (razen potnim listom in dovoljenjem za prebivanje) je treba priložiti prevod v nemščino. Prevode mora izdelati uradno zapriseženi/a sodni/a prevajalec/ka.
 • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
 • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
 • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Če ob vašem obisku na veleposlaništvu ne predložite vse potrebne dokumentacije, ki utemeljuje vlogo, lahko veleposlaništvo vlogo zavrne. V tem primeru se morate za oddajo popolne vloge dogovoriti za nov termin obiska.

Študenti morajo predložiti dokazilo o tem, da imajo na voljo zadostna sredstva, da lahko krijejo življenjske stroške, nastale v povezavi s svojim študijskim bivanjem v Nemčiji. Študent mora imeti v ta namen na voljo znesek v višini 934,- EUR mesečno oziroma 11.208,- EUR letno. Če mora študent plačati šolnino, mora predložiti dokazilo, iz katerega bo razvidno, da zmore poleg življenjskih stroškov kriti tudi šolnino.

V okviru vizumskega postopka morate predložiti dokazilo o financiranju za prvo leto študija. Za predložitev ustreznega dokazila imate med drugim na voljo naslednje možnosti:

 • štipendija iz nemških javnih sredstev;
 • štipendija v Nemčiji priznane organizacije za financiranje (npr. DAAD);
 • vplačilo varščine na račun z omejeno pravico razpolaganja (Sperrkonto). Glede ponudnika te storitve imate prosto izbiro. 
 • Podaja izjave o zavezi na obrazcu, ki je enoten za celotno Nemčijo (glej člene 66 do 68 Zakona o prebivanju). Izjavo mora uradu za tujce predložiti tretja oseba, ki ima svoje običajno prebivališče v Nemčiji. Izjava ne sme biti starejša od 6 mesecev in v njej morata biti navedena namen bivanja "Sprachkurs/Studium" ter zaznamek "Bonität nachgewiesen".

Prosimo, da si vzamete trenutek časa in se informirate o določilih v zvezi z varstvom podatkov v vizumskem postopku.na začetek strani