Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Vozniška dovoljenja

Scheinwerfer eines grünen Autos

Scheinwerfer eines grünen Autos, © colourbox

01.12.2017 - Članek

Zamenjava nemškega vozniškega dovoljenja za slovensko vozniško dovoljenje

Če boste želeli vaše nemško vozniško dovoljenje pri pristojnem slovenskem organu zamenjati za slovensko vozniško dovoljenje, lahko pristojni slovenski organ v postopku zamenjave vozniškega dovoljenja po potrebi preveri, ali so podatki v vašem vozniškem dovoljenju še veljavni/točni in ali vam je bilo vozniško dovoljenje v preteklosti morda odvzeto.

Veleposlaništvo ni pooblaščeno za izdajo potrdil o veljavnosti nemških vozniških dovoljenj. Za izdajo tovrstnih potrdil so pooblaščeni izključno nemški Zvezni urad za motorna vozila (KBA, Kraftfahrt-Bundesamt) oz. lokalno pristojni nemški organi za izdajo vozniških dovoljenj.

Točke, ki se jih preverja v zvezi z veljavnostjo nemškega vozniškega dovoljenja

V kolikor bi morali v nemškem jeziku izdana potrdila in druge dokumente slovenskim organom predložiti v slovenskem jeziku, morate le-te prevesti sami ali jih dati v prevajanje prevajalki/prevajalcu.

skrito

na začetek strani