Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

„Skupaj za ponovno okrepitev Evrope.“ Nemčija je prevzela predsedovanje Svetu EU

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

30.06.2020 - Članek

S 1. julijem Nemčija po sistemu rotacije za šest mesecev prevzema predsedovanje Svetu Evropske unije. Naš cilj za EU: solidarna in zaprta navznoter, sposobna ukrepati in suverena navzven.

Außenminister Heiko Maas und der kroatische Außenminister Goran Grlić Radman im Rahmen der symbolischen Staffelstabübergabe der EU-Ratspräsidentschaft vor dem Brandenburger Tor in Berlin
Außenminister Heiko Maas und der kroatische Außenminister Goran Grlić Radman  im Rahmen der symbolischen Staffelstabübergabe der EU-Ratspräsidentschaft vor dem Brandenburger Tor in Berlin© Florian Gaertner/photothek.net

Po letu 2007 Nemčija Svetu EU predseduje trinajstič. Med predsedovanjem vodijo predstavnice in predstavniki zvezne vlade seje in zasedanja na vseh ravneh Sveta, z izjemo zunanjepolitičnih odnosov EU, in zagotavljajo kontinuiteto dela EU v Svetu. Zaradi koronapandemije se želi Nemčija osredotočiti na gospodarsko in socialno obnovo in hkrati EU še bolje pripraviti na strateško pomembna vprašanja prihodnosti, kot so podnebne spremembe, begunstvo in migracije, pravna država in digitalizacija.

 Za zunanjega ministra Heika Maasa je jasno:

Pandemija covida-19 je nekatere države v Evropski uniji prizadela močneje kot druge, vendar gospodarske in socialne posledice vplivajo na celotno Evropo. Zato bomo pot iz krize zmogli poiskati samo skupaj. Nemčija želi biti gonilna sila in moderator predsedovanja Svetu EU. Naša naloga bo graditi mostove in poiskati rešitve, ki bodo na koncu koristile vsem v Evropi. Tako zaprti in solidarni, kot smo v Evropi navznoter, tako sposobni ukrepati in suvereni moramo biti navzven. Nočemo, da nekdo drug odloča namesto nas, želimo slediti svoji poti in jo sami geopolitično oblikovati.

Glavne točke programa so:

  • trajno premagovanje pandemije covida-19,
  • močnejša in bolj inovativna Evropa,
  • pravična Evropa,
  • trajnostna Evropa,
  • Evropa varnosti in skupnih vrednot,
  • močna Evropa v svetu.

Trio predsedstvo s Portugalsko in Slovenijo

Države članice, ki predsedujejo Svetu EU, tesno sodelujejo v skupinah po tri, imenovanih „trojke predsedstev“. Ta sistem je bil uveden z Lizbonsko pogodbo leta 2009. Trojka predsedstev določi dolgoročne cilje in pripravi skupen program , v katerem opredeli teme in najpomembnejša vprašanja, ki bodo v danem 18-mesečnem obdobju obravnavana v Svetu Evropske unije. Na podlagi tega programa vsaka od treh držav pripravi lasten, podrobnejši 6-mesečni program. Nemčija odpira novo trojko predsedstev, ki jo bosta leta 2021 nadaljevali najprej Portugalska in nato Slovenija.


Naloge predsedstva

Predsedstvo je odgovorno za doseganje napredka v razpravah Sveta v zvezi z zakonodajo EU ter za zagotavljanje kontinuitete programa EU, ustreznega poteka zakonodajnih postopkov in sodelovanja med državami članicami. Zato mora delovati kot pošten in nevtralen posrednik.

Predsedstvo ima dve glavni nalogi:


1. Načrtovanje in vodenje sej Sveta in njegovih pripravljalnih teles

Predsedstvo vodi seje različnih sestav Sveta (razen Sveta za zunanje zadeve) in njegovih pripravljalnih teles, ki vključujejo stalne odbore, kot je Odbor stalnih predstavnikov (COREPER), ter delovne skupine in odbore, ki se ukvarjajo z zelo specifičnimi temami.

Predsedstvo skrbi za pravilen potek razprav ter ustrezno uporabo poslovnika in delovnih metod Sveta.

Poleg tega organizira tudi razna formalna in neformalna srečanja v Bruslju in v svoji državi.

2. Zastopanje Sveta v odnosih z drugimi institucijami EU

Predsedstvo zastopa Svet v odnosih z drugimi institucijami EU, zlasti Komisijo in Evropskim parlamentom. Njegova naloga je, da poskuša v okviru tristranskih srečanj, neformalnih pogajanj in sej spravnega odbora doseči dogovor o zakonodajnih predlogih.

Predsedstvo svoje delo tesno usklajuje

  •  s predsednikom Evropskega sveta,
  • z visokim predstavnikom Evropske unije za zunanje zadeve in varnostno politiko.

Podpira ju pri njunem delu, včasih pa je tudi zadolženo, da opravlja določene naloge v imenu visokega predstavnika, na primer da v Evropskem parlamentu zastopa Svet za zunanje zadeve ali da vodi seje te sestave Sveta, na katerih se obravnavajo vprašanja s področja skupne trgovinske politike.


Uradna spletna stran nemškega predsedovanja Svetu Evropske unijena začetek strani