Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Bilanca nemškega predsedovanja Svetu EU: “Skupaj za ponovno okrepitev Evrope.”

Logo der deutschen Ratspräsidentschaft im 2. Halbjahr 2020

EU Ratspräsidentschaft Deutschland, © Bundesregierung

23.12.2020 - Članek

Korona, proračun, pravna država, podnebje: v politično polnem polletnem obdobju je nemško predsedovanje Evropsko unijo okrepilo navzen in navznoter.

Boj proti pandemiji koronavirusa je zaznamoval nemško predsedovanje Svetu. Vendar pa je Evropska unija dosegla odločilen napredek tudi pri drugih osrednjih temah, s tem da je delovala navznoter solidarno in navzven enotno.

Boj proti covidu-19

V boju proti covidu-19 Evropska unija deluje enotno: tudi po zaslugi številnih evropskih znanstvenic in znanstvenikov in evropskih raziskav je bilo v rekordnem času cepivo razvito, priskrbljeno in razdeljeno. Zdaj je cepljenje proti koronavirusu v Evropski uniji tik pred vrati. Vse državljanke in državljani Evropske unije bodo imeli možnost, da se v bližnji prihodnosti cepijo – to je pomemben korak za izhod iz pandemije. Nemčija se zavzema za to, da bi Evropska unija cepivo dostavila tudi državam, ki so še posebej potrebne pomoči. Nemčiji je v okviru presedovanja uspelo tudi okrepiti koordinacijo Evropske unije v boju proti pandemiji s pomočjo seznama držav EU z visokim tveganjem, enotnih predpisov za vstop v unijo iz tretjih držav in sodelovanjem pri oblikovanju strategije testiranja in sledenju stikov. Od izbruha koronavirusa je Nemčija iz sosednjih držav sprejela in obravnavala skupno več kot 260 bolnikov, ki so potrebovali intenzivno nego, poleg tega je bilo državam partnericam v EU poslano veliko humanitarne pomoči, kot so maske in respiratorji.

Večletni finančni okvir in mehanizem za okrevanje “Next Generation EU

Evropska unija je po dolgotrajnih pogajanjih in na podlagi nemško-francoskega predloga sprejela sveženj ukrepov za okrevanje, sestavljen iz t.i. “večletnega finančnega okvira” (VFO), torej proračuna za več let, in sredstev za okrevanje, ki naj bi Evropsko unijo po pandemiji koronavirusa ponovno okrepil. Mehanizem za okrevanje “Next Generation EU” obsega 750 milijard evrov in predstavlja novi mehanizem, ki naj bi državljankam in državljanom nudil hitro pomoč. Namenjen je predvsem državam, ki še posebej trpijo za posledicami covida-19. Temu je treba dodati še večletni finančni okvir za naslednjih sedem let v višini 1,07 bilijonov evrov. Še posebej v fokusu: več denarja za zdravstvo, varstvo podnebja, digitalizacijo in izmenjavo mladih.

In še ena novost v novem proračunu: izplačilo evropskih sredstev je tokrat prvič vezano na spoštovanje načel pravne države. Za to se je Nemčija do zadnjega intenzivno zavzemala. Ta sveženj pripravlja Evropsko unijo na zeleno in inovativno prihodnost – in krepi evropske vrednote.

Krepitev pravne države

Pravna država je temelj za skupnost vrednot Evropske unije, v kateri je državljankam in državljanom zagotovljeno varstvo njihovih svoboščin in pravic. Zato je Nemčija v okviru svojega predsedovanja Svetu EU med državami partnericami EU uvedla nov dialog o pravni državi v Svetu s ciljem, da z odkrito izmenjavo okrepi skupno razumevanje pravne države v Uniji. V “horizontalni” razpravi so vse države razpravljale o splošnem stanju pravne države v EU. Druga razprava se je osredotočala na stanje v prvih petih državah članicah – postopoma bodo prišle na vrsto vse države članice. Tako preverjanje pravne države naj bi izostrilo pogled na temo in pravočasno zaznalo problematičen razvoj dogajanja. Portugalska bo v prihodnjem letu nadaljevala dialog v okviru svojega predsedovanja Svetu EU.

Evropska suverenost

Nemčija se zavzema za Evropsko unijo, ki krepi svojo sposobnost ukrepanja in oblikovanja na področjih, kot so varnost, tehnologija in digitalizacija, trgovinska ali monetarna politika. EU združuje svoje moči in tudi navzven deluje povezano, ker posamezne države same v tekmi z velesilami ne morejo več sooblikovati svetovne ureditve. Na področju varnostne politike je Nemčija v času svojega predsedovanja Svetu uvedla neke vrste“strateški kompas”: države članice EU na osnovi analize ogroženosti ciljno izmenjujejo informacije glede varnostnih in obrambnih vprašanj in določijo skupno usmeritev. Tudi pri t.i.“stalnem strukturiranem sodelovanju”je Nemčija uspešno zaključila dologotrajna pogajanja: v prihodnje se lahko tudi države, ki niso članice EU, vključijo v ustrezne varnostne in obrambne projekte EU. To krepi tudi evropski steber NATA in sodelovanje EU in NATA na splošno.

Vendar pa sporov ni nikoli mogoče rešiti zgolj z vojaškimi sredstvi – za dosego trajnega miru Nemčija podpira in krepi civilno krizno upravljanje kot osrednji del Skupne zunanje in varnostne politike EU. Z ustanovitvijo Centra za civilno krizno upravljanje v Berlinu nemška zvezna vlada k temu pomembno prispeva. Tukaj države članice EU skupaj s svojimi partnericami združujejo zbrano znanje in usposabljajo osebje, da bi izboljšale civilne misije EU.

EU: Vodilna na področju varstva podnebja

Evropa ostaja vodilna na področju varstva podnebja: do leta 2030 želi EU svoje emisije CO2 zmanjšati za najmanj 55%, do leta 2050 želimo, da Evropa postane prva podnebno nevtralna celina. V okviru predsedovanja Svetu se je nemška zvezne vlada uspešno zavzemala za to, da bi bili ti cilji zapisani v evropski podnebni zakon. Ta cilj je ambiciozen, a hkrati nudi velike možnosti: proces transformacije v smeri večje trajnosti  bi se z gospodarskega vidika moral izplačati. In najmanj 30% odhodkov EU v naslednjih sedmih letih bo namenjenih za varstvo podnebja. Skupaj za trajnostno okrevanje, t.i. “green recovery”.

Prizadevanje za človekove pravice in reševanje sporov

EU je sprejela nov politični instrument proti najhujšim kršitvam človekovih pravic, kot so mučenje, suženjstvo ali sistematično spolno nasilje: s sistemom sankcij zoper kršitelje človekovih pravic lahko EU od tega trenutka dalje osebam prepove vstop ali zamrzne njihovo premoženje. Nemčija se je v EU za to še posebej zavzemala.

Pri reševanju sporov je prav tako pomembna mediacija. Posredovanje med sprtimi stranmi je na primer spodbudilo mirovne pogovore v Libiji. Nemčija je ta instrument med predsedovanjem Svetu spodbujala tudi na evropskih tleh: zunanji ministri držav članic EU so sprejeli nov koncept mediacije. Na ta način lahko Svet EU prvič odloča o lastnih misijah - za močno EU kot svetovnega mirovnega akterja.

Svetovni partnerji in trojno predsedstvo

Multilateralizem, demokracija, prosta trgovina kot skupni kompas: EU krepi svoje odnose s pomembnimi regijami. EU in države članice ASEAN iz Jugovzhodne Azije so zdaj strateške partnerice. Nemčija je odslej še bolj vključena v indopacifiško regijo. Tudi z državami Latinske Amerike in Karibov je EU organizirala virtualno konferenco. Skupni cilji: varstvo podnebja, biotska raznovrstnost, trajnostno gospodarjenje, digitalizacija, ki temelji na vrednotah. EU je ZDA dala novo ponudbo  – za t.i. “New Deal” z Bidnovo vlado in s ciljem, da se med drugim okrepi ureditev, ki temelji na pravilih, in oživi transatlantsko partnerstvo.

Portugalska in Slovenija: Partnerici v predsedujočem triu

Kontinuiteta je posebej pomembna, če hočeš v EU streti “trde orehe”. Ne glede na to, katera država trenutno predseduje Svetu EU, je treba rešitve za pomembna vprašanja, kot so pravna država, migracije ali varstvo podnebja, neprestano politično spodbujati. Niso vse reforme po šestih mesecih zaključene. Zato Nemčija 18 mesecev še posebej tesno sodeluje s Portugalsko in Slovenijo, ki bosta za Nemčijo prevzeli predsedovanje Svetu EU. Številne pobude, kot je na primer dialog o pravni državi, bo tako od 01.01.2021 nadaljevala Portugalska.

na začetek strani