Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Nemška kandidatura za Varnostni svet 2019/20

05.12.2017 - Članek

Logo - Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020
Deutschland Mitglied des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen 2019-2020© Auswärtiges Amt/dpa
Nemčija kandidira za nestalni sedež v Varnostnem svetu Združenih narodov. Zunanji minister Steinmeier je 27.06.2016 v Hamburgu objavil nemško kandidaturo za obdobje 2019/20. Volitve bodo potekale predvidoma junija 2018 v Generalni skupščini. Ponovna kandidatura (nazadnje smo bili v Varnostnem svetu leta 2011/12) je izraz naše politične volje, da ob vseh teh izzivih, ki jih obravnava Varnostni svet, aktivno prispevamo k miru in varnosti. Naše ponovno članstvo bi podkrepilo naš položaj in naš pomen v Združenih narodih.

Steinmeier je v svojem govoru, ki ga je imel v okviru »GIGA Distinguished Speaker Lecture Series« v hamburški mestni hiši, kamor je prišel na povabilo Instituta za globalne in regionalne študije v Lipzigu (GIGA), poudaril pomen Varnostnega sveta ZN:

»V našem prizadevanju za mir potrebujemo Združene narode in Varnostni svet v tem nemirnem času bolj kot kdajkoli doslej. Tudi če je Varnostni svet ZN deležen vedno večje kritike in je njegovo delovanje na žalost včasih dejansko ovirano, pa vendarle ostaja edina institucija, ki lahko sprejema mednarodnopravno zavezujoče ukrepe za preprečevanje konfliktov in zagotavljanje miru. Ob vseh dvomih je treba poudariti, da je Varnostni svet v zadnjem letu soglasno sprejel 60 od 63 resolucij. Varnostni svet je osrednji globalni krizni menedžer!«

To je še posebej pomembno zlasti za Nemčijo, kajti, kot pravi Steinmeier: »Nemčija kot gospodarsko, politično in družbeno tesno s svetom povezana država – mnoge študije pravijo celo: kot najbolj povezana država na svetu – je prav posebej odvisna od učinkovitega, miroljubnega in na pravilih temelječega mednarodnega reda. In zaradi tega moramo narediti toliko več za ohranjanje in razvoj tega reda.«

Obseg nemških prizadevanj v Združenih narodih je mogoče strniti v pojme »mir, pravičnost, partnerstvo in inovacije«. To so glavne smernice volilne kampanje:

Mir

V svetu, »ki je iztiril«, se mora mednarodna skupnost bolj kot kdajkoli prej skupaj spopasti z običajnimi in novimi scenariji ogroženosti. Nemčija je zanesljiv partner. Že skoraj 30 let sodelujemo v mirovnih misijah, tako z osebjem kot tudi s finančnimi viri. Preprečevanje konfliktov, stabilizacija, pokonfliktna obnova in nadzor nad oboroževanjem predstavljajo stebre naše zunanje politike.

Pravičnost

Deutschland setzt sich ein für eine funktionierende, wertebasierte Weltordnung. Menschenrechte sind das Fundament unseres globalen Miteinanders. Die Geschlechtergleichstellung und Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen, gesellschaftliche Inklusion sowie wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte gehören zu unseren Grundwerten, für die wir auf globaler Ebene tagtäglich einstehen.

Inovacije

Ena naših ključnih tem je podnebna politika. V Parizu sklenjen, pravno zavezujoč podnebni sporazum postavlja smernice za trajnostno oskrbo z energijo po vsem svetu. Kot ustanovitvena članica okoljskega programa Združenih narodov deli Nemčija svoje raznolike izkušnje in ambicije kot pionir na področju obnovljivih virov energije. Enakopravno in kakovostno izobraževanje za vse otroke in mladostnike je prav tako eden naših osrednjih ciljev. To so teme, ki se na prvi pogled morda ne zdijo ravno pomembne za varnost, vendar pa predstavljajo ključne pogoje za mirne, svobodne družbe. Brez dostopa do izobraževanja, do vode, brez zdravega okolja ne more biti varnosti.

Partnerschaft

Sitzung des UN-Sicherheitsrats
Sitzung des UN-Sicherheitsrats© picture alliance / dpa
Nemčija je svetovna partnerica. Za nas je partnerstvo odnos med enakim in enakim. Želimo se učiti in želimo, da naše izkušnje prispevajo k razvoju. Zato razumemo razvojno politiko kot investicijo v prihodnost: razvojna politika pomeni vzpostavljanje struktur, delitev znanja in idej, pomeni pomoč ljudem, da si bodo lahko pomagali sami. Nemčija želi in lahko prispeva k temu, da bo svet dobil bolj človeški obraz. Sem sodi pravično in človeško ravnanje z begunci. Vzroke za beg je treba reševati na kraju samem. Nemčija zato aktivno sodeluje v humanitarnih organizacijah kot sta Agencija Združenih narodov za begunce in Svetovni program za prehrano.

na začetek strani