Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Potni listi in osebne izkaznice

Reisepass

Reisepass der Bundesrepublik Deutschland, © dpa

01.12.2017 - Članek

Podaljšanje potnih listov ali osebnih izkaznic, ki jim je potekla veljavnost, ni možno; vedno je treba zaprositi za izdajo novega potnega lista oz. nove osebne izkaznice.

Veleposlaništvo je pristojno za izdajo potnih listov in osebnih izkaznic nemškim državljanom s prebivališčem v Sloveniji. Vlogo za izdajo potnega lista ali osebne izkaznice je treba oddati osebno v času uradnih ur veleposlaništva. Če je vlagatelj mladoletna oseba, se morajo njegovi skrbniki osebno zglasiti na veleposlaništvu.

Za oddajo vloge za novi pontni list oz. osebno izkaznico prosimo rezervirajte termin preko terminskega sistema veleposlaništva.

Postopek obravnave vloge traja približno šest tednov. Čas obravnave vloge se lahko podaljša, če je treba preveriti in razjasniti predhodna vprašanja v zvezi z osebnim imenom, osebnimi stanji ali državljanstvom.

Veleposlaništvo v informacijskem listu obvešča o potrebni dokumentaciji in pristojbini za obravnavo vloge. Informacijski list ter obrazec vloge sta na voljo na spletni strani veleposlaništva. Informacije o Splošni uredbi o varstvu podatkov so obrazcu vloge priložene zgolj z namenom obveščanja in jih ni treba niti natisniti niti predložiti veleposlaništvu.

nadaljne informacije

Prosimo, da obrazec vloge prenesete s spletne strani in ga izpolnite (po možnosti v elektronski obliki s pomočjo računalnika). Natisnjen izvod izpolnjene vloge predložite veleposlaništvu.

Prosimo, da obrazec vloge prenesete s spletne strani in ga izpolnite (po možnosti v elektronski obliki s pomočjo računalnika). Natisnjen izvod izpolnjene vloge predložite veleposlaništvu.

Prosimo, da izjavo prenesete s spletne strani ter natisnjen in podpisan izvod skupaj z vlogo predložite veleposlaništvu.

na začetek strani