Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Seznam dokumentov za oddajo vloge za izdajo vizuma za zaposlitev kot poklicni voznik v skladu s 1. odstavkom 19.c člena Zakona o prebivanju v povezavi s 1. odstavkom ali 2. odstavkom 24.a člena Uredbe o zaposlovanju

31.07.2023 - Članek

Za oddajo vloge je treba predložiti naslednje dokumente v originalu in eni kopiji:

 • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec vloge
 • Formular "Dodatne informacije v zvezi z dosegljivostjo in zastopanjem"
 • potni list prosilca; potni list mora vsebovati še najmanj dve prazni strani in mora biti veljaven še najmanj eno leto; predložiti je treba originalni potni list kot tudi eno fotokopijo strani v potnem listu s podatki/s fotografijo in tistih strani v potnem listu, na katerih se nahajajo dovoljenja za prebivanje v Nemčiji; veleposlaništvo med obravnavo vloge potnega lista ne zadrži 
 • novejša biometrična fotografija prosilca; fotografija ne sme biti natisnjena s pomočjo računalnika
 • izjavo o zaposlitvi, ki jo izpolni delodajalec v Nemčiji
 • Spričevalo o opravljenem preizkusu znanja za pridobitev temeljnih kvalifikacij, izdano s strani Ministrstva za infrastrukturo Republike Slovenije, Komisije za opravljanje preizkusa znanja za pridobitev spričevala o strokovni usposobljenosti voznikov v skladu z Direktivo 2003/59/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2003 z overjenim prevodom v nemščino; spričevalo, ki ga izdala slovenska avtošola, samo po sebi ne zadošča. 
 • veljavno slovensko izkaznico o vozniških kvalifikacijah z overjenim prevodom v nemščino
 • aktualno dovoljenje za prebivanje v Sloveniji (v obliki izkaznice) prosilca in po možnosti tudi – če obstajajo – fotokopijo predhodnih dovoljenj za prebivanje v Sloveniji
 • bodisi (ob uporabi 1. odstavka 24. a člena Uredbe o zaposlovanju) veljavno slovensko vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije C (pri poklicnih voznikih v tovornem prometu) oz. motornih vozil kategorije D (pri poklicnih voznikih v potniškem prometu)
  ali (ob uporabi 2. odstavka 24. a člena Uredbe o zaposlovanju)
  • dovoljenje ze prebivanje v Sloveniji, ki je bilo veljavno ob izdaji spričevala pod točko 5, vključno s prevodom v nemški jezik
  • veljavno dovoljenje za vožnjo (vozniško dovoljenje) vključno s prevodom v nemški jezik
  • v izjavi, navedeni pod točko 4, mora delodajalec pod točko 7.4 med drugim navesti naslednje: "Delodajalec in delojemalec sta seznanjena, da je treba tuje vozniško dovoljenje delojemalca v šestih mesecih po pridobitvi stalnega prebivalšča delojemalca v Nemčiji zamenjati za nemško vozniško dovoljenje. - Der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer haben Kenntnis davon, dass die ausländische Fahrerlaubnis des Arbeitnehmers innerhalb von sechs Monaten nach Wohnsitznahme des Arbeitsnehmers in Deutschland in eine deutsche Fahrerlaubnis umgeschrieben werden muss." 
 • dodatna izjava prosilca v izogib vzporednim postopkom
 • potrdilo o prijavi prebivališča v Sloveniji (potrdilo o prejšnjih začasnih prebivališčih/začasnih naslovih v tujini); iz potrdila mora biti razvidno, da je imel prosilec ob oddaji vloge za vizum v Sloveniji prijavljeno prebivališče neprekinjeno že najmanj šest mesecev
 • podroben življenjepis prosilca, vključno s podatki o krajih in obdobjih bivanja, o šolskem, univerzitetnem in poklicnem izobraževanju ter o poklicnih dejavnostih (delodajalec z naslovom; obdobje zaposlitve) 
 • Pristojbina v višini 75 EUR (plačljiva v gotovini ali s kartico Visa ali MasterCard)
 • natisnjen izvod tega seznama

___________________________________________________

Popolnost vloge

Vloga je popolna.

 • Da
 • Ne, manjkajo še zgoraj označeni podatki/dokumenti

Izjava v primeru nepopolnosti vloge:

Seznanjem sem bil, da je moja vloga nepopolna. Zavedam se, da lahko oddaja nepopolne vloge privede do zavrnitve vloge. Vlogo želim kljub temu oddati.

 

___________________________________________________

Kraj, datum, podpis

na začetek strani