Dobrodošli na straneh nemščega zunanjega ministrstva

Rad bi delal v Nemčiji.

IT-Spezialisten bei der Arbeit

IT-Spezialisten bei der Arbeit, © dpa

04.03.2020 - Članek

Načeloma lahko tujci v Nemčiji delajo le, če so kvalificirani delavci in bi radi opravljali kvalificirano delo, ki jim ga omogočajo njihove pridobljene kvalifikacije.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti morajo imeti tujci potrdilo o v Nemčiji pridobljeni poklicni izobrazbi. Če so pridobili poklicno kvalifikacijo v tujini, morajo pridobiti potrdilo o priznavanju enakovrednosti v tujini pridobljene poklicne kvalifikacije (glej Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz (BQFG)). Potrdilo o priznavanju enakovrednosti je treba pridobiti pred oddajo vloge za izdajo vizuma. Informacije o postopku priznavanja so na voljo na informacijskem portalu nemške zvezne vlade o priznavanju tujih poklicnih kvalifikacij.

Kot dokazilo o strokovni usposobljenosti poleg tega šteje, če ima tujec v Nemčiji pridobljeno ali v tujini pridobljeno in priznano univerzitetno izobrazbo ali v tujini pridobljeno univerzitetno stopnjo izobrazbe, ki je primerljiva z univerzitetno stopnjo izobrazbe, pridobljene v Nemčiji. Če imate v tujini pridobljeno univerzitetno izobrazbo, lahko na informacijskem portalu o tujih izobraževalnih kvalifikacijah Centrale za izobraževanje v tujini preverite, ali je ta stopnja izobrazbe oz. diploma primerljiva z nemško univerzitetno diplomo.

Nadalje vam bomo pojasnili, natančno katere pogoje morate izpolnjevati in katero dokumentacijo morate predložiti, da lahko zaprosite za vizum. Pojasnili vam bomo tudi postopek oddaje vloge.


V vizumskem postopku morate med drugim dokazati, da vam je bilo ponujeno delovno mesto. To dokazilo mora biti predloženo v obliki izjave o zaposlitvi, ki jo poda vaš bodoči delodajalec. Obrazec, ki ga mora delodajalec v ta namen uporabiti, je na voljo tukaj. Prosimo, upoštevajte, da mora delodajalec obrazec izpolniti v celoti.

Če morate v Nemčiji opraviti še dodatno poklicno usposabljanje (vloge v skladu s 16. d členom Zakona o prebivanju), mora vaš delodajalec izpolniti tudi prilogo A k obrazcu „Izjava o delovnem razmerju“. Prilogo najdete tukaj.

Obrazec vloge, ustrezno dokumentacijo, ki utemeljuje vlogo, in pristojbino morate predložiti v okviru osebnega razgovora na veleposlaništvu.

Za obisk pri nas potrebujete termin. Prosimo,  da za rezervacijo termina obiščete spletni sistem za dodeljevanje terminov veleposlaništva.

Veleposlaništvo pri registraciji in dodeljevanju terminov ne sodeluje s posredniki ali agencijami. Posredniki in agencije nimajo posebnega dostopa do sistema za dodeljevanje terminov in tudi ne morejo omogočiti hitrejše dodelitve termina obiska.

Za obravnavo vloge za izdajo vizuma je treba plačati pristojbino. Višina pristojbine je med drugim odvisna od trajanja predvidenega bivanja in državljanstva prosilca.

Pristojbina v primeru vizuma za dolgotrajno bivanje načeloma znaša 75,- EUR in v primeru vizuma za kratkotrajno bivanje 80,- EUR. Podrobne informacije – med drugim tudi o nižjih pristojbinah za določene skupine ljudi in za državljane določenih držav – najdete v informacijskem listu "Pristojbine za vizum".

Pristojbino je treba plačati v gotovini ob oddaji vloge; plačilo s kreditno kartico ni možno.

Če želite zaprositi za vizum, morate izpolniti predvideni obrazec vloge. Prosimo vas, da to storite na spletu in prosimo, da ne pozabite, da je treba spletni obrazec izpolniti le nekaj dni pred vašim obiskom na veleposlaništvu.

  • Če želite bivati v Nemčiji dlje kot 90 dni (dolgotrajno bivanje), je ustrezni spletni obrazec na voljo tukaj.
  • Če ne želite bivati v Nemčiji več kot 90 dni (kratkotrajno bivanje), je ustrezni spletni obrazec na voljo tukaj. Na podlagi zakonskih predpisov je veleposlaništvo dolžno sprejemati tudi ročno izpolnjene obrazce vloge za izdajo vizuma za kratkotrajno bivanje. Ustrezni trijezični obrazec (nemško/angleško/slovensko) je na voljo tukaj.

Prosimo, da v celoti izpolnjen spletni obrazec natisnete v dveh izvodih. Na dan vašega obiska na veleposlaništvu morate veleposlaništvu predložiti oba natisnjena izvoda obrazca.

Natisnjeni izvod obrazca vsebuje tudi poduk, ki ga mora prosilec podpisati. Za prosilce, ki govorijo samo slovensko, je tukaj na voljo prevod besedila poduka.

V postopku oddaje vloge morate dokazati, da izpolnjujete predpisane pogoje za izdajo vizuma (glej 1. odstavek 82. člena Zakona o prebivanju). Dokazilo mora biti načeloma predloženo v pisni obliki, oziroma, z drugimi besedami, sočasno z oddajo ostale dokumentacije .

Veleposlaništvo je dokumentacijo, ki je običajno potrebna, zbralo v kontrolnem seznamu (glejte spodaj pod "Prenosi"). Prosimo, da pozorno preberete kontrolni seznam in upoštevate naslednje:

  • Veleposlaništvu morate predložiti izvirnik in dve fotokopiji dokumentov. Izjeme so pojasnjene v kontrolnem seznamu.
  • Dokumentaciji v tujem jeziku (razen potnim listom in dovoljenjem za prebivanje) je treba priložiti prevod v nemščino. Prevode mora izdelati uradno zapriseženi/a sodni/a prevajalec/ka.
  • Veleposlaništvo si pridržuje pravico, da po oddaji vloge v posameznih primerih zahteva od vas dodatno dokumentacijo.
  • Popolnost predložene dokumentacije ne utemeljuje pravice do izdaje vizuma.
  • Prosimo, da veleposlaništvu ne pošiljate dokumentov, ki niso zahtevani. Prejetih nezahtevanih dokumentov veleposlaništvo ne pregleduje, ne preverja in ne hrani in jih iz razlogov, povezanih z varstvom podatkov, uniči.

Če ob vašem obisku na veleposlaništvu ne predložite vse potrebne dokumentacije, ki utemeljuje vlogo, lahko veleposlaništvo vlogo zavrne. V tem primeru se morate za oddajo popolne vloge dogovoriti za nov termin obiska.

Če ste dopolnili 45 let, morate v vizumskem postopku dokazati, da boste prejemali plačo v višini najmanj 4.015,- EUR mesečno. S tem bo zagotovljeno, da boste v starosti prejemali pokojnino, ki bo po višini dosegala vsaj znesek za zagotavljanje osnovne socialne varnosti.

na začetek strani